Aktualności

Serdecznie witamy

Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie internetowej i z wielką przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu naszą Kancelarię "Podatki-Rachunkowość".

Kancelaria "Podatki-Rachunkowość" prowadzi swoją działalność od 1993 roku. Prowadzona jest przez specjalistów o wszechstronnym doświadczeniu zawodowym i profesjonalnym przygotowaniu merytorycznym, które posiadają niezbędne uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Nieustannie od wielu lat nasza Kancelaria "Podatki-Rachunkowość" Sp. z o.o. współpracuje z:
- kancelariami notarialnymi,
- kancelariami adwokackimi,
- radcami prawnymi,
- doradcami podatkowymiSkorzystaj z naszej oferty, która może być ofertą Twoją!

 

 

Management:
Prezes Zarządu: Renata Kamińska

Prokurent: Mieczysław Kamiński, doradca podatkowy członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych w latach 2002 - 2006. Prezes   Śląskiego Instytutu Podatkowego Sp. z o.o. w Katowicach. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s
               Doradztwa Podatkowego. Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych od 2001 roku do 2010. Były dyrektor i prezes Firm polskich i zagranicznych. Przez wiele lat pełnił funkcję syndyka i zarządcy komisarycznego.
               Wykształcenie wyższe - dwa fakultety oraz studia podyplomowe.

 


 


Pytanie do eksperta

W zakładce pytanie do eksperta pojawia się procedura umożliwiająca zadanie pytania. Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona przez doradców podatkowych i innych ekspertów w sposób zgodny z ich specjalizacją.

 

 

 

Szkolenia

W  zakładce szkolenia pojawia się  procedura umożliwiająca biuro_rachunkowe.jpg
zlecenie lub zamówienie szkolenia z zakresu objętego ofertą naszej spółki.

Realizujemy szkolenia wewnętrzne dla Firm w ramach których doskonalimy kadrę ekonomiczno - finansową Firm oraz oferujemy szkolenia z zakresu:
- rachunkowości,
- podatków,
- przekształceń,
- finansów,
- itp.
dla innych różnych odbiorców.


Szukaj


Zaloguj

Orzeczenia sądu

Wniosek o REGON można przesłać InternetemOd dnia 3 października 2008 roku osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski o wpis i aktualizację danych do rejestru REGON w formie elektronicznej.

Więcej >>


2008-09-29

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w  Warszawie (III SA/Wa 720/2008).


Sprzedaż działek podlegająca VAT.
„Zbycie nieruchomości przez rolnika prowadzącego działalność rolniczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Więcej >>


2008-09-25

Wojewódzki Sąd administracyjny
w Warszawie
III SA/Wa 4147/06

 

1. Dla potrzeb uznania gruntu za teren przeznaczony pod zabudowę o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) decydujące znaczenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, kryterium wyłączającym ze zwolnienia od podatku jest przeznaczenie terenu pod zabudowę, nie zaś rzeczywisty sposób wykorzystania działki lub rodzaj gruntu wynikający z wypisu z ewidencji gruntów

Więcej >>