KANCELARIA
"PODATKI-RACHUNKOWOŚĆ"
Sp. z o.o.

 

  

 

Zaloguj się do Panelu Klienta

   PANEL KLIENTA

Informacje o Kancelarii

Menagement:

 

Prezes Zarządu: Jacek Kamiński – księgowy i analityk finansowy, absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach o kierunku finanse i rachunkowość. Studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Certyfikat księgowy nr: 30157/2008.

 

Członek Zarządu: Renata Kamińska - absolwentka Wydziału Ekonomicznego w Radomiu w roku 1980 oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1996 i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie z zakresu rachunkowości w 2002 roku. Wieloletnia główna księgowa z jednoczesną praktyką w zarządzaniu firmą w oparciu o kontrakt menadżerski. Certyfikat księgowy nr: 33455/02.

 

Prokurent: Mieczysław Kamiński - doradca podatkowy członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych w latach 2002 - 2006. Prezes Strategie i Podatki, Spółka Doradców Podatkowych Sp. z o.o.. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Doradztwa Podatkowego. Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych od 2001 roku do 2010. Były dyrektor i prezes Firm polskich i zagranicznych. Przez wiele lat pełnił funkcję syndyka i zarządcy komisarycznego. Wykształcenie wyższe - dwa fakultety oraz studia podyplomowe.

 

Doradca Prawny: Rafał Kamiński - adwokat, absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Krakowskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, podyplomowych studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim jak również podyplomowych studiów Prawa Spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie doktorant Wydziału Prawa i Administracji Akademii Krakowskiej